အအေးအလုပ်သံမဏိ

  • COLD WORK  STEEL

    အအေးအလုပ်သံမဏိ

    COLD WORK tool သံမဏိများသည်အုပ်စုငါးစုခွဲခြားထားသည် - ရေခိုင်မာခြင်း၊ ရေနံခိုင်မာခြင်း၊ အလတ်စားလေလေမာကြောခြင်း၊ ကာဗွန်မြင့်ခရိုမီယမ်နှင့်ထိတ်လန့်မှုကိုခံနိုင်ရည်ရှိသည်။ သူတို့၏အမည်များအရဤသံမဏိများကိုအနိမ့်မှအလယ်အလတ်ရှိသောအပူချိန်တွင်အသုံးပြုသည်။ အတွင်း၌ကာဗိုက်ပမာဏများပြားစွာခံနိုင်ရည်ရှိသည်